360 Koçluk

KİŞİLİĞİ BİLMENİN KOÇA FAYDALARI


Günümüz koçlarının kişilik psikolojisini bilmeleri ve öğrencilerini tanımaları koçlukla ilgili becerilerini geliştirmede çok büyük yararlar sağlar. Çünkü kişilik psikolojisi, bilgisi, kişinin kendisini değerlendirmesine, duygu ve davranışlarını yönetmesine ve insanlara karşı empati geliştirmesine yardımcı olur. Biz 360 Koçluk olarak günümüz koçlarına bu konuda müthiş kolaylıklar tanımak için koçluk sistemimize orbis’i (okul rehberlik bilgi işlem sistemi) entegre ettik ve bu sistemle öğrencilerinizi her yönden kapsamlı bir biçimde tanımanızı sağlayacak bir girişimde bulunmuş olduk

Öğrencilerinin sahip olduğu özelliklerin bazı işleri yapmasını kolaylaştırdığını, bazılarını da zorlaştırdığını anlayan ve bunu içine sindiren bir koç, öğrencilerinin ve birlikte çalıştığı kişilerin de sınırlarını kabul eder. Böylece farklı kişilik özelliklerinin dünyayı farklı algılamaya ve farklı tepki vermeye neden olduğunu anlar ve bunun sonucunda da gerçek anlamda empati geliştirme yolunda önemli bir adım atar.


Performansı Öngörmek

Son yıllarda yapılan araştırmalar, Beş faktör kişilik kuramına dayanan kişilik testlerinin çalışma performansını öngörme konusunda çok başarılı olduğunu ortaya koymuştur. Farklı işler, farklı kişilik özellikleri gerektirir. Örneğin iyi bir satış elemanının oldukça sosyal ve hırslı olması beklenir. Aynı zamanda bu kişilerden yüksek düzeyde tedbirlilik beklemek de doğru olmaz. Çünkü satış esneklik gerektirir. Esneklik ile tedbirlilik (ayrıntılara dikkat ve uzun süreli odaklanma) bir arada olmaz gibi.

Beş faktör kuramına dayanan kişilik testlerinin, liderlik potansiyelini belirlemede de zekâ testlerinden daha etkili olduğu bulunmuştur. Çünkü kişilik özellikleri, performans konusunda belirleyicidir. Şöyle ki:

Aktif-verimli koç ve mentörler hayata uyum sağlamıştır. Bu nedenle iyimser ve olumlu tutum içindedirler ve baskı altındayken de sakinliklerini koruyabilirler.

Uzman koçların sosyallik düzeyleri de yüksektir. Bu özellik yüksek hayat enerjisi, insan ilişkilerinde etkinlik ve güçlü ilişki ağları sağlar.

Başarılı koçların tedbirlilik düzeyi orta veya ortanın üstündedir, Bu özellik bir ölçüde dikkatli olmayı ve yüksek sorumluluk duygusunu, sıkı çalışmayı beraberinde getirir.

Bir koçun öğrenmeye ve yeniliğe açıklığı, değişimi başlatan lider olma şansını artırır.

Türk kültüründe bireyler, sosyalliği yüksek olması nedeniyle duygularını paylaşan danışman ve koçları tercih etmektedir.


İnsanları Yönlendirmek

Bireylerin performanslarının, ailesi, çevresi ve arkadaşlarıyla olan ilişkilerine doğrudan bağlı olduğunu biliyoruz. Olumlu ilişkilerin hakim olduğu ortamlar, kişiye ait olma ve korunma duygusu verir. Her bireyin yüksek başarının yanı sıra, çevresinin kendisini değerli hissettirmesine ve yaptığı işi anlamlı bulmasına ihtiyacı vardır. Hangi düzeyde olursa olsun, profesyonel koçlar bu duyguları öğrencilerine verirler.

Gerek sosyal gerekse akademik anlamda bireylere yardım hizmeti sunan koçların kişilik psikolojisinin bilimsel temellerine aşina olmalı, her bireye kişiselleştirerek ve özelleştirerek yaklaşmalıdır çünkü bu yaklaşım insanların farklılıklarını fark edilmesine ve bunun kabullenilmesine olanak sağlar. Şöyle ki:

Oldukça hırslı bir öğrencisi, yeterliliğini göstermek adına büyük çaba harcar, böylece de onaylanmak ve takdir edilmek ister. Diğer taraftan hırs düzeyi düşük olan bir öğrencisi, sorumluluk almayı gerektiren işleri stres verici bulur ve bundan kaçınır.

Düşük içsel uyuma sahip bir öğrencisinin, her yaptığı işten sonra, doğru yolda olduğuyla ilgili geri bildirim almak ister ve eleştiriden son derece rahatsız olur. Buna karşılık iç uyumu yüksek bir öğrencisinin, geri bildirim almaya ihtiyaç duymaz ancak eleştiri ve olumsuz geri bildirimleri de kulak ardı eder.

Tüm bu örnekler, uzman koçların neden bahçıvan ilkesiyle, her öğrencilerinin ihtiyacına göre kişiselleştirerek yönetmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Bir koçun, öğrencilerinin kişilik yapısını bilmesi, onların başarıları üzerinde son derece belirleyici bir rol oynar.


Kendini Yönetmek

İnsanları yönetmek, duyguları yönetmektir. Başka insanların duygularını yönetmek ise kişinin kendi duygularını fark etmesi, isimlendirmesi ve dile getire bilmesinden geçer. Böylece kişi, yaşadığı duyguların kendi davranışlarını nasıl etkilediğinin farkına varır. Bunu yapmak çok kolay değildir, çünkü insanlar kendilerini, başkalarının onları gördüğünden farklı görür. Çevreleri üzerinde etkili koçlar nasıl algılandıklarına önem verir ve olumlu bir izlenim yaratmak için gayret ederler.

Kendisiyle ilgili farkındalığı yüksek bir koç, öncelikle işinin kendine zevk veren ya da zor gelen taraflarının, başka bir deyişle güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olur. Örneğin yeniliğe açıklığı yüksek, buna karşılık tedbirliliği düşük bir koç, başkalarının göremediği fırsatları görmekte son derece iyi olabilir. Eğitim-hayat koçu ve stratejik liderlikte başarılı, ancak uygulamadaki ayrıntılarla ilgilenme konusunda yetersiz olabilir. Bu koçun güçlü yönlerini hayata yansıtmak ve başarılı olabilmek için uygulama ve icraya dönük liderlik özelliğini geliştirmeye yönelik çaba harcaması veya uygulamada başarılı olabilecek şekilde bir iş birliği çalışması yapması gerekir.