360 Koçluk

EĞİTİM KOÇLARINA BİRTAKIM TAVSİYELER


Genellemelerden kaçının, kişiselleştirerek ve özelleştirerek süreci sürdürün. Bunun için kişiyi tanımaya, yetkinlik ve değerlerinin ne olduğunu bireysel olarak anlamaya ihtiyaç vardır. Bu, özel bir ilişki kurmayı ve konuşmaktan çok dinlemeyi gerektirir. Bu ilişkinin bir yönetici görevi gibi algılanmaması için sohbetlerin, birlikte yenen bir öğle yemeğinde veya farklı sosyal ortamlarda yapılması daha yararlı olabilir.

Gerçek bir koçluk ilişkisi kurun: Z kuşağı öğrenmeye önem verdiği için, özellikle meslek hayatlarının başında, kendi gelişimlerine destek olan bireylere büyük saygı besler.

Öğrencilerinizle dostça bir ilişki kurmaya özen gösterin. Öğrencilerinizden planlamış olduğunuz hedef ve ya çalışma saatlerine sıkı sıkıya uymalarını beklemek yerine, verilen görevleri zamanında tamamlamalarını talep etmek daha yerinde olur.


Profesyonel bir koç olarak öğrencilerinize yapıcı geri bildirimler verin. Z kuşağındaki bireylere geri bildirim vermek için formel performans değerlendirme zamanını beklemeyin. Yaptıkları ve yapmadıklarıyla ilgili düşündüklerinizi, her fırsatta yapıcı bir biçimde ifade edin. Bunu yaparken koçluğun temel ilkelerini uygulayın ve önce onlara sorarak başlayın, mümkünse doğru cevabı kendilerine buldurun.

Öğrencilerinize hangi bilgiyi kimden alabilecekleri konusunda elektronik ortamda yapılandırılmış sistemler kurun. Bunu sadece elektronik ortamla sınırlamayın. Bir koçluk programı oluşturun.

Öğrencilerinizin kendileriyle ilgili yüksek beklentilerini karşılamalarına yardımcı olun. Çoğu gencin önemli özelliklerinden birisi sabırsız olmalarıdır. Bu nedenle birçok şeyi “hemen şimdi” isterler. Z kuşağı bireyleri, yaşları gereği kolay ve hızlı öğrenirler. Bu yüzden hayatlarında en çok ihtiyaç duydukları belirli konularda, sistemli eğitimlere katılmalarını sağlayın.

Unutmayın bir insanın elde etmek için bedel ödemediği hiçbir özellik, bugünün dünyasında özlemini çektiğimiz çağdaş bir meziyet ve üstünlük sayılmaz. Gündelik yaşamda ne genç olmak bir avantajdır, ne de önceki kuşaklardan olmak dezavantajdır. Tersi de geçerlidir, ne genç ve deneyimsiz olmak bir kusurdur ne de deneyimli olmak bir üstünlüktür. Deneyim dünün bilgisini, eğitim yarının bilgisini temsil eder. Önemli olan gençlik enerjisinin nasıl kullanıldığı, yılların birikiminin kurum amaçları için nasıl değerlendirildiğidir. Deneyim, her türlü yenilik için bir engel teşkil ediyorsa bu deneyimden kurtulunmalıdır. Eğer deneyim sorunlar önünde yeni ufuklar açan bir dizi yaklaşım getiriyorsa, bu deneyime sıkı sıkıya sahip çıkılmalıdır.