360 Koçluk

360°KOÇLUK YAKLAŞIMIMIZ


İşimiz Kimseyi Düzeltmek Değil,Hedefe Giden Yolda Süreç Ortağı Olmaktır.


Temel yaklaşımımız:

Her ferdi ÖZGÜN ve ÜSTÜN bir varlık olarak gören,

Doğuştan var olan potansiyellerini açığa çıkarabilme becerisine sahip,

Eğitim çağındaki öğrencinin “gerçekte olmadıkları” birinin özelliklerine sahip olmaları için uğraşmaları yerine kişisel özelliklerini ve güçlü yanlarını fark ederek bunlara sahip çıkabilmelerini ve böylece “kendilerini gerçekleştirebildikleri”,

bir eğitim bakışına sahibiz.

Bu noktalardan hareketle bir öğrenciyi belirli özelliklerine göre kategorize etmeyi değil, 360° (bütüncül, kapsamlı) değerlendirmeyi önemseriz. Bu nedenle, “bütünün” parçalarından olan öğrencimizin ailesini, okulunu, arkadaşlarını ve çevresini tanımanın ve onun gelişimini işbirliği içinde desteklemenin gerekliliğine inanırız.

Bütüncül bir yaklaşım içinde öğrencilerimizin temel öğrenme becerilerine, sosyo-duygusal gelişimlerine, ilgi & becerilerine yönelik değerlendirmeler yaparız. Bu amaçla, bireysel tanıma amaçlı çalışmalar yürütür ve günlük yaşamına yönelik değerlendirmelerle onları daha yakından tanıma fırsatını yakalama imkanı buluruz.

Öğrenciyi, etkin ve bütüncül bir eğitim yaklaşımını benimseyen bir İKLİM içinde değerlendirmeye çalışırız.

Bu amaçla, 360°KOÇLUK yaklaşımında, öğrencilerimizin kişilik gelişimini destekleyen yaşam becerilerine yönelik kazanımlar bulunur. Her ferdin, kendi ihtiyaçlarını fark etmeyi, bunları ifade edebilme gücünü kazanmayı ve davranışlarının sorumluluğunu üstlenmeyi öğrenmesine destek olmak, kendilerini ve çevresini daha iyi anlamalarını sağlamak KOÇLUK yaklaşımımızın temelini oluşturur.

360°KOÇLUK MODELİ; öğrencimizin aldığı kararlar doğrultusunda, iradesini kullanarak ve otokontrol içinde sorumluluk alma bilincinin güçlendirip, başarının o eşsiz lezzetine ulaşmasını sağlayacak ve bu süreç içerisinde öğrencimizin çalışma konusunda istekliliği sürekli ivme kazanacaktır.